Ajándékozási szerződés

Amennyiben ki szeretné használni a törvény adta lehetőségeket, hogy családtagok tekintetében ne kelljen illetéket fizetni az ingatlan átruházás esetén, kössön ajándékozási szerződést.

Az ajándékozási szerződés elkészítésének és a földhivatali eljárásban való képviselet díja Br. 60.000.-Ft. (90 millió forintos ajándék értékig.)

Felmerülő egyéb költségek:
Földhivatali eljárási illeték: 6.600,- Ft, Tulajdoni lap:3000.-Ft

Kérje kedvező ajánlatomat az adatlap kitöltésével, vagy küldjön e-mailt az info@drjuhaszugyved.hu címre.

Az ajándékozási szerződésben vállalt teljesítés megtagadása

A szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.

Ajándék visszakövetelésének esetei:

(1) A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.

(2) Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.

(3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

(4) Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

(5) A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye.

Adatlap

Az adatlapot kitöltve felveheti velem a kapcsolatot.