Módosítás

A társaság létesítő okiratában (alapító okirat, társasági szerződés) szereplő adatok változása esetén kötelező azok átvezetése a cégnyilvántartásba, mivel a közhitelesség fenntartása érdekében a cégbíróság megköveteli az aktuális állapot hiteles és helyes feltüntetését.

A leggyakoribb cégadatok módosulásával járó esetek a következők:

A társaság székhelyének, telephelyének, fióktelepének a változása.

(Könnyen probléma adódhat ha a már nem használt székhelyre kézbesített NAV levél nem kerül átvételre, mivel a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a cég ellen.)

A társaság tagjaiban bekövetkező változás vagy a már meglévő tagok adataiban bekövetkező változás. (pl: lakcím, név)

Az ügyvezető személyében bekövetkező változás.

A társaság tőkéjének megváltoztatása.

Adatlap

Az adatlapot kitöltve felveheti velem a kapcsolatot.