Követeléskezelés

Az alábbi követeléskezelési folyamattal történik az igény érvényesítése:

1. Adós ügyvédi tértivevényes levélben fizetésre történő felszólítása, fizetésre történő rábírása egyeztetés útján irodámban. Adóstól tartozáselismerő nyilatkozat beszerzése és fizetési megállapodás megkötése.

2. Amennyiben a követelést a fenti módon nem sikerül behajtani, úgy a megbízó nevében fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezek. Ebben az esetben az adós a fizetési meghagyás átvételét követően 15 napon belül nem él ellentmondással, akkor a követelés megítélése jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Ha ellentmondással él az adós, akkor sor kerül a következő behajtási szakaszra.

3. A követelés bíróság előtti érvényesítése. A peres eljárás kezdetétől az ítélet meghozataláig képviselem ügyfelem a bíróság előtt.

4. A jogerős fizetési meghagyás, vagy ítélet alapján végrehajtás, felszámolás indítása.

Adatlap

Az adatlapot kitöltve felveheti velem a kapcsolatot.